• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/23 ساعت 17:34

    دکتر ظریف با اشاره به لزوم استفاده جمهوری اسلامی ایران از منابع ارزی خود در ژاپن، اعمال محدودیت‌های غیر قانونی توسط رژیم آمریکا در این مسیر را محکوم کرد و جلوگیری از خرید دارو و غذا برای مردم ایران را جنایت علیه بشریت دانست.
    https://b۲n.ir/۶۱۴۴۳۹