• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/23 ساعت 00:10

    به اینکه چیزی از ۲۰۲۰ نمونده.
    ۲۰۲۰ آخرین سال انزوا و تحریم ایران هست.
    به آغاز ۲۰۲۱ …