• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/07/23 ساعت 09:59

    روزی ده بار آرزو می‌کنه که #کرونا بره تا روی خوشبختی رو دوباره ببینه!
    واقعا قبل از کرونا چقدر روی خوشبختی سایه افکنده بود بر این مرز پرگهر … حیف کرونا اومد همه چیزو ازمون گرفت، حیف! :|