• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/23 ساعت 12:57

    ۷۵ ٪ ایرانیان دارای #اختلال_روانی برای درمان به روانپزشکان، روانشناسان و متخصصان سلامت روان مراجعه نمی‌کنند./رئیس دفتر سلامت روان وزارت بهداشت (آفتاب یزد)
    پ.ن:طبق اعلام همین منبع، حدود ۲۳ ٪ جمعیت کشور (معادل بیش از ۱۸میلیون نفر ) اختلال روانی دارند.