• آمریکا غیر از تحریمهای هسته‌ای که از اردیبهشت ۹۷ برگردوند تا حالا بیش از ۱۶۰ تحریم تکمیلی هم علیه ایران وضع کرده . با همه مخالفم غیر از تحریم اخیر که علیه #بانک_سرمایه بود. بس که هر پرونده فسادی رو که دیدم یه سرش تو این بانکه. امشب هم که مدیرعامل فراریش رو برگردوندن. آقا ببندینش