• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/23 ساعت 17:20

    در تماس تلفنی روز گذشته دکتر محمد جواد ظریف با همتای ژاپنی، در مورد تحولات بین المللی، منطقه و روابط دوجانبه تبادل نظر شد.