• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/23 ساعت 10:43

    قبل اینکه گزارش IMF منتشر شه من گفته بودم اقتصاد ایران در حال نفس گرفتن برای احیا شدن هست.
    حتی به نظرم در سال ۱۴۰۰ میتونیم به دوران طلایی دهه ۸۰ برگردیم.
    دلیلش هم اتفاقاتی هست که در این چندماه رخ میده …