• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/23 ساعت 06:51

    روسیه،چین و کوبا در شورای حقوق بشر سازمان ملل دارای کرسی شدند،همین برای توصیف وقایع چندماه آینده جهان کافیه!
    به قول یکی از دوستان:خیلی ترسناکه اون جهانی که ابرقدرت و کدخداش باشه …