• تاخت و تاز قیمت‌ها در بازار/ افزایش یک تا ۱۴ میلیون تومانی انوع #پژو در یک هفته

    قیمت #خودرو در طول یک هفته گذشته با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده‌ است. قیمت #پژو۲۰۶ تیپ در یک هفته گذشته با افزایش ۱۱ میلیون تومانی روبه‌رو شده است.