• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/22 ساعت 04:11

    میگه کفش نیست …سرپایی …!قاه قاه!!
    اینها «غلامزاده» بودند که نمیدانستند کفش چیست،پیشنهاد میکنم به وضعیت کفش ۲ «آقازاده»[الیاس و اسحاق]نیز با توجه به فقر مالی و تنگدستی پدرشان رسیدگی شود!
    البته اگه دومی ایران تشریف داره!