• ‌رهبر انقلاب۳۱شهریور: نوشیدن جام زهر توسط امام و پایان جنگ بسیار #عاقلانه و مدبرانه بود. اگر عاقلانه نبود امام
    این کار را نمی‌کرد.
    رهبر انقلاب ۲۱مهر: در همه‌ مسائل مهم برای اداره‌ کشور و به خصوص در جمهوری اسلامی، اگر بخواهیم کارها درست پیش برود،باید بر مبنای #عقلانیت عمل کنیم