• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1399/07/22 ساعت 18:26

    روز گذشته (دوشنبه) از مجموعه تیم #استقلال تست کرونا گرفته شد و امروز جواب این تست مشخص شد و سه بازیکن استقلال، آقایان فرشید اسماعیلی، سینا خادمپور و عرفان خلیلی مشکوک به کرونا بودند.

    به همین دلیل این سه بازیکن تا زمان تست دوم وارد قرنطینه شدند.