• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/22 ساعت 16:13

    تو خبرها خوندم تا ۱۴-۱۵ آبان بارندگی نداریم و در مقایسه با سال‌های گذشته چنین وقفه‌ای عجیب هست.
    وضع بارش‌ها هم گره خورده به #انتخابات_آمریکا!
    انگار تا اون موقع همه چیز باید معلق باشه