• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/22 ساعت 11:07

    همین پراید در کره‌جنوبی و عراق هم وجود دارد اما در آنجا، قانون اجازه خروج پراید از شهر را نمی‌دهد. اما ما چه کردیم؟ #پراید حق ندارد که در جاده‌های بین شهرها حرکت کند./رئیس سازمان استاندارد
    پ.ن:این حرفها یکم زود گفته نشده!