• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/21 ساعت 14:24

    «جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز تاسف از نقض آتش بس اعلام شده در درگیری‌های اخیر میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان و دعوت از طرفین به خویشتنداری بیشتر، حملات موشکی به زیر ساختهای حیاتی و مناطق مسکونی شهرها و کشتار غیرنظامیان را محکوم میکند»
    https://b۲n.ir/۶۹۲۹۸۷