• فرزانه آئینی   aeinifarzane@

    1399/07/21 ساعت 21:27

    #کیوان_امام اعتراف کرده طی ده سال به ۳۰۰ دختر تجاوز کرده و بزودی به اتهام افساد فی الارض محاکمه میشه
    هرچند پلیس فیلم‌های تجاوز به ۴۶ دختر قربانی رو تو خونه‌ش پیدا کرده اما تا حالا کمتر از ۳۰ نفر علیه‌ش طرح شکایت کردن/همشهری
    #تجاوز