• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/21 ساعت 14:23

    امروز مشخص شد که همین برگزاری دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه که این همه دادار دودور کردند را هم مدیون جناب #علیرضا_زاکانی هستیم
    یعنی حتی دستگاه تبلیغات و «پروپگانی» شان هم فشل است اگر نه یکی از صدها بازداشتی خارج از دایره قدرت را برای افتتاح دادگاه سیاسی انتخاب می‌کرد