• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/21 ساعت 13:48

    سخنگوی وزارت امور خارجه: متاسفانه اروپا تمامی اعتبارش را به نوعی در گرو اخذ رضایت واشنگتن قرار داده است. اروپا و برخی کشورها نتوانسته‌اند به تعهدات خود پایبند باشند.