• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/21 ساعت 03:24

    به نظرم با ۳۰ درصد افزایش علاوه بر رشد سنواتی حقوق پول فحش خوردن بیش از پیش‌شون رو میگیرن