• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/21 ساعت 03:14

    حس من بی‌خواب با این داد و قال‌ها که از سوی یکی دو راننده معترض و بعد ماموران علیه فرد تمکین نکننده به دستور ایست راه افتاده، فقط ناامنی است
    این چیزی است که برای من هیچ وقت عادی نمی‌شود
    مانده‌ام وقتی هیچ نشانه انتظامی وجود ندارد راننده‌ها با چه تصوری می‌ایستند و تمکین میکنند!؟