• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/21 ساعت 16:01

    هیچ پایانی در کار نیست.
    درسته که وضع معیشتی تا ماه ژانویه اسفناک میشه(بدتر از وضعیت فعلی!)اما این روند در همین سال ۹۹ تموم میشه.
    اقتصاد ایران طوری احیا میشه که هیچکس باور نمیکنه.
    امید واهی نیست،واقع‌بینانه‌س.