• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/21 ساعت 23:16

    امروز فهمیدم توییت‌های اخیر @AbdolrezaDavari چیزی نیست جز غرغره و تفت دادن جویده‌ ادعاهای احمدی‌نژاد در آخرین مصاحبه‌اش
    این ادبیات هم نتیجه توقع بیشتری است که داشتم