• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/21 ساعت 14:15

    با ۱۳۷ تماس گرفتم و در کمتر از یک ساعت رفع سد معبر شد :)
    .
    کاش این سرعت در حل مسئله درباره باقی مسائلمان هم مصداق داشت