• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/21 ساعت 14:42

    طرف بوشهر است، رفته پرسیده علت خودکشی بچه موبایل نبوده، مصاحبه ایسنا نیز این را تایید می‌کند، بعدش همینو توییت کرد این‌قدر بش فحش دادن توییت را پاک کرد. عطش به هرچه تراژیک نشان دادن همه چی، عده‌ای را به هیولا تبدیل کرده است.