• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/21 ساعت 13:20

    سخنگوی وزارت امور خارجه: جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت مسئولیت‌پذیر از تمام ظرفیت خود برای تامین صلح و امنیت بین‌الملل بهره می‌گیرد.
    محدودیت‌های تسلیحاتی که به ناروا وجود داشته، هفته آینده برداشته می‌شود