• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/21 ساعت 09:52

    واقعیت اینه که تعداد فالوئر اهمیت ندارد مهم تعامل یا اینتراکشن است.
    بنابراین اگر کم‌فالوئر یا تازه‌وارد هستید به این عددها فکر نکنید، حرف بزنید، محتوای ناب بگذارید، معاشرت کنید، فالوئر هم میاد.
    البته میشه پز فالوئر داد کما اینکه عادت داریم پز چیزهایی را بدیم که هیچ اهمیتی ندارد