• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/21 ساعت 13:43

    سخنگوی وزارت امور خارجه: ما از آتش‌بس (بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان) استقبال کرده و می‌کنیم و بابت گزارش‌هایی که مبنی بر نقض آتش بس است، بسیار متأسفیم.
    بمباران مناطق مسکونی، کشتار غیرنظامیان را محکوم می‌کنیم و باید فورا متوقف شود.