• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/21 ساعت 02:28

    این تازه آغاز ماجراس.
    وحشتناک‌تر هم میشه اما نقطه پایانش در ۲۰۲۱ هست.
    امید مطلقا نباید ببازه،مطلقا.