• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/21 ساعت 01:33

    جناب آقای #خاتمی
    شما یکی از شریف‌ترین و ایران‌دوست‌ترین سیاسیون کشور هستید،کاش اعتباری که سال‌ها با خون دل خوردن بدست آوردید خرج لیست‌های ۲گانه امید نمیکردید تا در این شرایط به کشور کمک کنید.
    ای کاش افرادی چون عارف و …اطرافیان شما نبودن.
    تولدتون مبارک اما فرصت اصلاحات از دست رفت