• حسین فروتن   hforootan@

    1399/07/21 ساعت 17:07

    در دی ماه ۱۳۵۷
    با هفت هزار و هشتصد و نود تومان
    می‌رفتند تور ۱۴ روزه لندن
    #اسنپ از دفتر تا خونه ۴۰ هزار تومان میشه