• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1399/07/21 ساعت 23:24

    او همچنین در روزنامه خبر ورزشی، روزنامه ۹۰، #استقلال جوان، خبرگزاری برنا و … سابقه فعالیت به عنوان عضو تحریریه، دبیر و سردبیر را هم دارد.