• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1399/07/20 ساعت 20:31

    نمودارها نشان می‌دهد بحران کرونا محبوبیت مرکل را به طور چشمگیری افزایش داد و به میزان قبل از بحران پناهجویان در سال ۲۰۱۵ رسانده است. تاکنون کرونا از جمعیت ۸۳ میلیون نفری آلمان ۹۷۰۰ نفر تلفات گرفته است.

    #Merkel #Germany