• متن کامل این مصاحبه پرنکته درباره ریشه‌های اقتصاد سیاسی تورم در ایران را -که یکی از آخرین کارهای من در #تجارت_فردا است- اینجا بخوانید: