• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/20 ساعت 20:45

    چرا به تصویرسازی «یکسره بی‌کفایت» از حکومت‌های پیشین و حتی(با وجود همه مصائب که می‌دانیم) کنونی منتقدم؟ زیرا این تصویرسازی در خفای خود از مردم سرزمینم و بزرگانش تصویر انسان‌هایی غیرقابل مباهات رقم می‌زند. (بر خلاف واقیعت استقامت و اعتلای این مردم در برابر همه ناگواری‌های رخ داده)