• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/07/20 ساعت 10:29

    پیش بینی‌ام درست درآمد. بعد از عملکرد و حضور ضعیف شورای شهر و شهرداری تهران در خصوص استاد شجریان، امروز چند روز پس از درگذشت ایشان، رییس محترم شورای شهر با افتخار اعلام کرده‌ به شهرداری گفته شده نامگذاری خیابانی به نام ایشان را انجام دهد.
    واقعا اسباب خجالت و شرمساری است