• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/20 ساعت 20:45

    شجریان تنها قطعه این هویت ایرانی نیست که سعی در انکارش کرده‌اند. ما با تاریخی مواجهیم که سلسله به سلسله پیشینیان را انکار کرده‌اند. نسل ما #تاریخ کشوری را خوانده که همه حکومت‌هاش یکسره به «بی‌کفایتی» متهم‌اند و زندگی ادیبان و عالمان بلندآوازه‌اش از غربال «تصویر مطلوب رسمی» گذشته/