• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/20 ساعت 14:31

    پوست‌کلفتی، خوش‌خیالی، بی‌خیالی، حماقت، بی‌حسی یا تفاوت … علتش هرچی که باشد، در روزهایی که دلار و کرونا افسار بریده‌اند، سرمان را پایین انداخته‌ایم و بلانسبت شما مثل اسب مشغول کار هستیم. فکر می‌کنم این حالت نوعی سفر درونی است یا شاید واکنش تدافعی برای وقتی اوضاع محیطی خوب نیست.