• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/20 ساعت 23:00

    هرکی هم که در این جشن تولد بزرگ همراهی نکنه میشه امنیتی و …!
    قبول،ولی دلار شده ۳۰ تومان و سفره مردم از نون خشک هم خالی شده …