• امروز با دکتر #صالحی صحبت کردم . الحمد الله وضعیت بیماریشون تقریبا رو به بهبودیست و با توجه به اینکه ریه درگیر نشده خطر زیادی وجود ندارد . انشالله خداوند همه بیماران کرونایی را شفا دهد