• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/20 ساعت 20:45

    در این زمانه ما به تعدد عناصر افتخار‌آمیز ملی محتاجیم. این است که در خبرها به شهردار شدن فلان جوان که حتی در ایران زاده نشده تفاخر می‌کنیم … آن وقت از بروز رفتاری در خور تفاخر به بلند آوازه‌ای همچون شجریان محروم می‌شویم … کاش این را ذهن‌های نگران #تهاجم_فرهنگی می‌فهمیدند