• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/19 ساعت 08:54

    مردم ایران مرعوب لفاظی قلدرمآبانه رژیم شکست‌خورده و بی‌قانون ایالات متحده نمیشوند.
    مردم ما از هیچ کاری برای دفاع از عزت خود فروگذار نمیکنند. این ماییم که پاسخ به جنایات ایالات متحده -از جمله تحریمهای جنون‌آمیز و ترور جنایتکارانه سردار سلیمانیدشمن شماره یک داعش- را انتخاب می‌کنیم.