• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/19 ساعت 20:21

    ایران از توقف خصومت‌ها در منطقه ناگورنو-قره باغ به عنوان قدمی در راستای صلح استقبال می‌کند.