• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/07/19 ساعت 12:38

    جمهوری اسلامی ایران این تصمیم صحیح را اقدامی در جهت رفع تنش و ایجاد آرامش در منطقه میداند و از آن استقبال کرده است. آتش بس باعث حفظ جان انسانها بیگناه شده و این فرصت را به طرفین میدهد که گفتگوهای خود برای حل بحران را براساس اصول مسلم حقوق بین الملل ادامه دهند.