• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/19 ساعت 20:23

    …گفت‌وگوهای مثمر ثمری با دوستم وانگ یی در خصوص مشارکت جامع راهبردی ایران و چین داشتیم.
    با یکجانبه‌گرایی ایالات متحده و تلاشهای آن برای ایجاد جهانی تک قطبی مخالفت کردیم.
    بر تقویت روابط دوجانبه‌مان از جمله طرح ۲۵ ساله، همکاری منطقه‌ای، حفظ برجام و همکاری درباره واکسن توافق کردیم.