• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/07/19 ساعت 09:12

    بعد از دهساعت مذاکره، آذربایجان و ارمنستان موافقت کردند که از امروز شنبه آتش بس را آغاز کنند تا به مجروحین رسیدگی شود و اسیران دو‌طرف مبادله شوند. بعد از این مرحله قرار است دو طرف به گفتگو پیرامون محتوای اختلافات خود بپردازند.