• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/18 ساعت 13:04

    وقتی وزیر در جمهوری اسلامی در مورد تولید محتوای شبکه اجتماعی و رعایت حق‌نشر به صاحب اثر، توضیح می‌دهد و عذرخواهی می‌کند.