• شما به گل روی مداحانی که ناپخته وارد سیاست شدن و میشن و به مکتب اسلام عزیز و اهل بیت(ع) ضربه میزنن و نه تنها با جایی پاسخگو نیستن بلکه گل سرسبد تلویزیون هم میشن ، استاد #شجریان رو عفو بفرمایید