• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/17 ساعت 20:30

    برای آنان که به یاد ندارند؛ #شجریان تا اوایل دهه هفتاد محبوب صداوسیما بود حتی مهمان ویژه سال تحویل صداوسیما می‌شد، دعوای این دو نه از ۸۸ که از نیمه‌ی دهه هفتاد زمانی شروع شد که شجریان در نامه به علی لاریجانی به استفاده و پخش بی‌اجازه و حق نشر آثارش از صداوسیما اعتراض کرد.