• نرگس محمدی از زندان آزاد شد
    قوه قضاییه در راستای اجرای بدون تبعیض قانون کاهش مجازات اسلامی، نرگس محمدی را از زندان آزاد کرد/ اعتماد
    @Akharinkhabar