• تاکنون رییس جمهور ، معاون اول رییس جمهور ، علی لاریجانی و وزرای خارجه ، ارتباطات ، بهداشت و ارشاد ، معاون حقوقی رییس جمهور ، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس دفتر رییس جمهور از جمله مقامات ارشدی بودند که درگذشت استاد #شجریان رو تسلیت گفتن